Multiple Domain Hosting – אחסון מרובה דומיינים

אחסון מרובה דומיינים מאפשר לך לבצע שני דברים :

  1. מספר דומיינים לדומיין אחת – באפשרותך להפנות מספר דומיינים לדומיין ראשי אחד כך שבעת כניסה לאחד מהם הגולש ינותב לאתר הראשי.
  2. מספר דומיינים על פני מספר תיקיות – באפשרותך להפנות מספר דומיינים לתקיות שונות כך שכל אתר "יעמוד" בפני עצמו ( מתואר גם כ – Addon Domains ).