Managed Hosting – אחסון אתרים מנוהל

אחסון אתרים מנוהל הוא שירות הניתן על ידי חברת האחסון שתבחר. בדרך כלל, אחסון מנוהל מבצע על שרתים ייעודים ולא על אחסון אתרים שיתופי.

בעת השכרת או קניית שרת ייעודי עליך לבחור האם לנהל את השרת בעצמך או על ידי חברת אחסון כלשהי. היתרון העיקרי באחסון מנוהל הוא חיסכון בזמן וגישור על פערים בידע טכני או טכנולוגי.

בדרך כלל, שרתי אחסון אשר מנוהלים על ידי חברות אחסון הם יציבים יותר ובעלי שרידות גבוהה יותר.