Domain Name Transfer – העברת דומיין

העברת דומיין מתרחשת כאשר בעל הדומיין מעביר את הדומיין מרשם אחד לרשם שני. בדרך כלל, העברת דומיין בין רשמים לא כרוכה בעלות כלשהי מצד בעל הדומיין וזאת מכיוון שהרשם מעוניין להשאיר את הדומיין תחת חסותו לגבות בעתיד עלויות חידוש דומיין.

למידע נוסף, מומלץ לצפות בעמוד השוואת מחירי דומיינים ישראלים ובעמוד השוואת מחירי דומיינים עולמיים.