Cron (קיצור של Cron Jobs)

אפשרויות Cron מאפשרות לך לתזמן פעולות מסויימות לפי השעון הפנימי של השרת. לדוגמא, אתה יכול לקבוע כי בכל יום בשעה 20:00 בדיוק יתבצע גיבוי של קבצי השרת.

שימוש נפוץ מאוד באפשרויות Cron הוא בעת קביעת עידכונים אוטומטים למשתמשים באתר.