Access Logs – קבצי גישה לשרת ( לוגים )

כל חברת אחסון אתרים מספקת לך קבצי גישה לשרת ( לוגים ) אשר ניתנים להורדה ולניתוח. קבצי לוג משמשים תוכנות סטטיסטיקה גרפיות ליצירה של גרפים וטבלאות השוואה שונות הקשורות בצורה ישירה להתנהגות הגולשים באתרך. קבצי לוג מציגים נתונים כמו : כתובת IP של הגולש, תאריך וזמן גלישה, בקשות משתמש, משך גלישה, מעקב המרות ומידע סטטיסטי רב.

במידה ואינך מעוניין לנתח את קבצי הלוג על ידי תוכנות סטטיסטיקה גרפיות, באפשרותך להוריד את קבצי הגישה בצורה ידנית מן השרת ולנתח אותם בעצמך. בדרך כלל, ניתוח עצמי דורש מיומנות גבוהה אך חושף נתונים נוספים על הרגלי הגלישה באתרך.