Apache Error Messages – הודעות שגיאה של אפאצ'י

הודעות שגיאה מודיעות לגולש על שגיאות שונות המתרחשות במערכת השרת. השגיאה הנפוצה ביותר היא שגיאת 404 ( עמוד לא נמצא ). בעזרת אפליקציה המותקנת על גבי שרת אפאצ'י באפשרותך להגדיר עמודי שגיאה מותאמים אישית לצרכיך.

למידע נוסף על הודעות שגיאה על שרתי אפאצ'י, אנחנו ממליצים לך לקרוא את התיעוד הבא :

  1. מודעות שגיאה באתר אפאצ'י
  2. W3C, ארגון התקינה העולמי