Anonymous FTP – חשבון FTP אנונימי

חשבון FTP אנונימי מאפשר לך להגדיר תקיות מסויימות כבעלות גישה בצורה אנונימית כך שכל אחד יכול להתחבר, להעלות ולשנות קבצים הנמצאים בתיקיות אלה. חשבון FTP אנונימי משמש בדרך כלל להפצת מספר קבצים רב למספר רב של משתמשים, על ידי הגדרת חשבון FTP אנונימי אין צורך בהגדרות גישה אישיות לכל משתמש.